EDUKACINĖS PAMOKOS

Edukacinė programa „Kalnai, alpinizmas ir laipiojimas“

Edukacinį užsiėmimą “Kalnai, alpinizmas ir laipiojimas“ organizuojame kaip geografijos pamoką, kūno
kultūros pamoką, klasės valandėlę, atvirą pamoką, neformaliojo vaikų švietimo veiklą arba šventinį renginį
su edukacijos elementais.

Edukacinės pamokos metu dalyviai:

 • suformuluos “kalno” apibrėžimą;
 • sužinos faktus apie kalnus;
 • atsimins 9 kalnų, esančių skirtinguose kontinentuose pavadinimus, jų charakteristikas ir geografinę
  padėtį;
 • supras kuo skiriasi alpinizmas ir laipiojimo uolomis sportas, įtrauktas į Olimpines žaidynes;
 • susipažins su alpinizmo inventoriumi;
 • laipios;
 • diskutuos grupėse;
 • atliks individualias kūrybines užduotis;
 • ugdys gebėjimą reflektuoti.

Edukacinio užsiėmimo metu mes pateikiame daugiau nei informaciją. Siekiame sudominti vaikus. Tokio
užsiėmimo metu vaikai pradeda domėtis lietuvių pasiekimais kalnuose ir sportu, analizuoja gaunamą
informaciją, susimąsto kiek daug įdomių dalykų yra Pasaulyje.
Trukmė: 2 – 2,5 val. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
Kaina: priklauso nuo dalyvių skaičiaus ir renginio pobūdžio.